Watch it! @ Open Space på Moriskan!

 

I tisdags deltog Watch it! i ett Open Space på Moriskan i Malmö. Där möttes en massa olika människor för att nätverka, samtala, debattera, diskutera och utbyta tankar och idéer. Förutom att Watch it!varit en av organisatörerna var vi också där och visade vår DIT-triologi liksom vårt nydesignade förändringsspel och deltog såklart i diskussionerna! Den övergripande frågan som ställdes var ”Hur kan vi främja och jobba aktivt för ett mer inkluderande och rättvist Malmö?”

De underteman som kom ur den frågan och som diskuterades under eftermiddagen och kvällen handlade bland annat om ungdomsinflytande, gränsöverskridande ungdomsarbete, etik och sociala medier och en massa andra saker.

I diskussionen kring ungdomsinflytande pratades det en hel del om att det måste byggas närmare band mellan politiker och unga och att det ofta inte finns kommunikation dem emellan. Det talades också om att det ofta saknas aktiviteter för många unga i deras stadsdelar och att det måste finnas utrymmen för att ge unga både bestämmanderätt och lättillgängliga medel för att delta och driva aktiviteter och projekt. Å andra sidan talades det också om att många unga inte vet om hur en kan påverka både på ett mindre lokalt plan och på ett större samhälleligt och att det är sprunget ur en stolpig syn på demokratin som bara handlar om val och representativ demokrati.

Diskussionerna och processen kommer nu att fortsätta inom Democratic Exchange Forum mellan den 5 – 9 mars. Dit hoppas vi att såklart att du kommer! Kika så länge in fotona från kvällen!