Watch it! mötte kommunalrådet Hanna Gedin

Den främsta rubriken kom att handla om “HUR ska en skapa verktyg för att unga och politiker ska ha en enkel kommunikation?” när några Watch it!are mötte Malmös kommunalråd Hanna Gedin från Vänsterpartiet.

Inte en helt enkel fråga, men en väldigt viktig fråga som vi måste hålla vid liv för att tillsammans hitta dymaniska sätt som passar oss. Vi känner att alla behöver positiva exempel och erfarenheter av politiker, att de syns och hörs i olika sammanhang.

Hanna Gedin (v) berättade att ett sätt och lyfta sin fråga kunde vara på gruppmöten inför nämndsmöten, de är mer informella och en kan lyfta sin fråga, som politikerna sedan ta vidare till de andra politierna och där en tar beslut. Eller anordna ett eget möte där många föreningar, fritidsgård skolklasser etc. går ihop och bjuder in poliser som är relevanta för deras fråga tillsammans.

Något som vi alla kan tänka på när vi skickar mail är att tydliggöra i slutet av ett mail – “Vänligen återkoppla!” eller “Var kommer frågan nu hamna?”

För att behovet finns hos alla både politikerna och medborgare att ha en fin dialog!

För at det ska ske måste vi hitta sätt som är roliga, i vardagen men även enkla för att möjligöra möten och levande diskussion om hur denna frustration ska lösas.

 

Sommarpepp från

Watch it!

 

Hanna Gedin (v)