Watch it! goes OPERA

Watch it! jobbar hela tiden med att försöka hitta nya och roliga sätt att mötas och göra saker tillsammans. Men vi vill såklart också inspireras och ta del av kunskap som redan finns. Därför åkte Emma, en av Watch it!s processledare, på OPERA-utbildning som är ett “mötesverktyg för grupparbeten, arbetsmöten och processer. Metoden bygger på ett involverande ledarskap och kombinerar ett systematiskt arbetssätt med en kreativ problemlösningsprocess.” Efter två fullspäckade dagar åkte hon hem med nya tankar, pepp och bekräftelse på att Watch it! är på rätt spår och framför allt fina möten med andra processledare runt om i Sverige.

Den som är mer nyfiken på OPERA som metod kan läsa mer på Innotiimis hemsida.

Etiketter: , ,