Välkommen till Malmö Ideella’s Mötesplats 2012

Tjabadabado!!!!!!!!

Vad gör du den 17/11 klockan 13.00 och 17.00? Är du engagerad i föreningslivet i Malmö?

MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation) och MISO (Malmö Idrottsföreningars samarbetsorganisation) bjuder in till en ledardag fylld med inspiration, glädje, möten, kunskap och erfarenhetsutbyten för alla som på något sätt är aktiva inom föreningslivet i Malmö. Te.x. kommer Watch it! hålla en workshop kring metoder för demokratiskt ledarskap.

SUGEN? Ja! Ja! Ja!

Klicka in på länken här, Ideella´s mötesplats_malmo-17nov, för mer information om dagen och hur du anmäler dig.