Ungt inflytande utan unga?

Frågan om hur det är att vara ung i Skåne diskuterades under seminariedagen ”Ungas delaktighet i Skåne”, som arrangerades av Region Skåne (landstinget). Watch it och flera andra föreningsföreträdare, organisationer och myndigheter. Förutom fyra tappra ungdomar från Malmötrakten, fanns det inte många unga på plats. Konstigt tycker vi då det väl är unga man just bör prata MED och inte OM!?

Vad som pratades mycket om var den stora ungdomsarbetslösheten som finns idag både generellt i Sverige men också en ökande ungdomsarbetslöshet i Skåne. Att unga blir mer delaktiga i samhället och får mer att säga till om var det många som sade, liksom att skolan borde ha mer praktikplatser och att man som ung faktiskt får chansen att prova på att arbeta på riktigt under sina praktiker och inte bara koka kaffe och kopiera papper.

Några deltagare i seminariet lyfte fram att unga idag engagerar sig på andra plattformar och forum än vad man gjort traditionellt genom exempelvis ungdomsråd eller ungdomsförbund, och att det måste finnas en medvetenhet om detta bland politiker och tjänstemän, samt att de vågar släppa på makten över bestämmanden på många områden där unga säkert gör bättre och klokare beslut.

Vi hoppas från Watch its! sida naturligtvis att det blir så, men det kommer säkert att krävas att vi fightas för det och säger vad vi tycker!

Vill ni läsa mer så finns det tidningsartiklar :

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1454042/Ungdomar-lyste-med-sin-franvaro.html

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1454041/Det-finns-massor-av-engagemang-bland-unga.html

http://www.nsk.se/article/20110429/KRISTIANSTAD/704299993/-/unga-hamnade-i-regionens-fokus