Unga är inte framtiden, unga är nuet

Text: Emma Nihlén Bild: Naomi Ekblad och Maja Holm

Att samla ett gäng intresserade ungdomar under en kväll från 17.00 – 21.30 och lägga fram ämnet kultur är just vad som har gjorts denna kväll i Lund den 18 oktober 2010.

Luften är full av förväntningar och man känner att de av Lunds ungdomar som deltar under kvällen är peppade till tusen. De två processledarna Maja Frankel och Elin Frost inleder kvällen med att se till att alla är redo att checka in, ”ta ett steg in i ringen och helt enkelt checka in till denna kväll”. Övningen ”termometern” är nästa punkt på programmet då varje person får höra ett påstående om olika kulturfrågor och sedan ställa sig mellan 1-10 för att visa var man står i frågan.

En peppande uppvärmningsövning 🙂


Helt plötsligt när jag sitter här och skriver kommer en hel drös av ungdomar nerspringande mot mig, ”vad händer” frågar jag lite försiktigt. ”Vi ska ut och hitta fler ungdomar som vill vara med och utveckla Skånes kultur” svarar en glad ungdom halvvägs utanför dörren, redo att gå ut i Lund centrum och inspirera fler ungdomar. En fråga som nu ställs till förbigående Lundabor är ”Om du fick utveckla Skånes kultur, vad är det första du skulle göra?”

50 unika röster om Skånes Kulturliv på post it-lappar ska bli fem konkreta förslag som ska skickas med remissen.


Lite längre upp i byggnaden sitter några ungdomar tillsammans med några av kvällens mentorer och processledaren Elin. Här diskuteras vad kulturpolitik egentligen är för någonting och förändringar i systemet, detta ska dem skriva en remiss om.

Två frågor som Lundafolket ville få fram var att dem vill ha mer synlig kultur i staden, en bra hemsida med alla kulturarrangemang i Lund och dem vill även kunna få mer ekonomisk hjälp, alla ska ha råd med kultur!

Under 45 minuter ska nu alla kvällens deltagare sitta i grupper och diskutera förslag och få  fram nya idéer i det så kallade World café. Detta ska sedan sammanställas i ett dokument som ska skickas iväg som ett remissvar, denna sammanställning ska ske under endast tio minuter!

En av grupperna som diskuterade ungas föreningsengagemang.


Tio, nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett, noll och remissvaret är nu skickad!

Jag frågade några ungdomar vad just dem tar med sig hem från denna kväll, såhär såg svaren ut:

– Massa idéer, känslan av att man faktiskt kan påverka, kunskap om hur man ska gå tillväga för att påverka, att det är bra att få jobba under press, mindre snack och mer verkstad.

”Men snack är fortfarande verkstad” – Pontus Bengtsson, ungdom i Lund.