Projektspelet bryter gränser i Lund

I måndags anordnades en Inspirationsdag som ett startskott inför Integrations- och Mångfaldsrundan i Lund. Närmre 100 personer från framför allt olika föreningar, men också kommun och näringsliv, var på plats och Watch it! hade dagen till ära arbetat fram ett Projektspel! Fem steg (idé – informera – mobilisera – agera – genomföra) hjälpte deltagarna att gå från idé till programpunkt på självaste Integrations- och Mångfaldsrundan i vår. Såhär såg det ut:

Steg två; INFORMERA – hur ska ni nå ut med er idé?

En grupp klurar på vilken metod som känns bäst.

Hela dagen dokumenterades kreativt på  genom klipp, pyssel, bilder och ord.

“Bryt gränser” står det stort med sirliga blå bokstäver på dokumentationsväggen. Något som genomsyrade hela dagen och förhoppningsvis även framöver!