Kick off! med Ungt hållbart entreprenörskap

Förra veckan hade Watch it! specialuppdraget att processleda en Kick-off träff med handledarna för UHE – Ungt hållbart entreprenörskap. Tanken var att både skapa en gemenskapskänsla i bland de fem handledarna och att dessutom ta upp och synka förväntningar och farhågor som finns inför projektet.

I en mixmax av lek, diskussion och genom den excellenta nötningsmetoden (se foton) kom handledarna, Sussa, Mattias, Sara, Anna och Mia fram till att inlärningen mellan dem själva och de kommande deltagarna liksom samarbetet mellan Lund och Göteborg var bland de främsta förväntningarna. De farhågor som fanns var ungdomarnas deltagande och att det finns lite ekonomiska bitar att lösa främst i Göteborg. Ledorden för uppfyllandet av egentligen både förväntningar och farhågor var kommunikation, deltagardemokrati och tydlighet.

Det blev en väldigt peppig dag och säkert kommer vi ha mer träffar och workshops tillsammans framöver =)