Hej förening/fritidsgård/studieförbund i Lund!

Hej!

Vill ni i er förening/fritidsgård/studieförbund/kulturskola i Lund få ekonomiskt stöd för att genomföra lärande fritidsaktiviteter för ungdomar 16-20 år?

I så fall erbjuder projektet ”DIY” (Do It Yourself) just detta!!

Lämna in ett anbud om att driva en eller flera verksamhetsgrupper och hur mycket ekonomiskt stöd ni skulle behöva för genomförandet och skicka in det till Hemgården senast 11/2 2011.

Vad är ”DIY”?

DIY” är ett projekt som finansieras av Ungdomsstyrelsen och som drivs av Lunds Hemgård i samarbete med ABF och ”Watch-It!”. Projektet syftar dels till att koordinera gruppverksamhet för ungdomar mellan 16 och 20 år och dels till att bedriva ett icke formellt lärande med ”Do it yourself”-tanken i botten. Det ska fortgå under 2011 och tanken är att dra igång 40-50 grupper under våren och hösten.

Hur arbetet i grupperna ska fungera är ganska fritt att bestämma själv. Kanske varar arbetet i gruppen bara över en helg, kanske håller man på fram till sommaren eller kanske hela året.

Vissa grupper kanske har en ganska strukturerad ”kurs”-karaktär och är fokuserad på att lära ett specifikt ämne och andra kan vara mer inriktade på att nå ett mål, t ex en konsert, en teaterföreställning eller en skateramp, där arbetet i gruppen är mer processinriktat. Gemensamt för alla grupper är dock att deltagarna i hög utsträckning är med och påverkar/planerar sitt eget lärande.

Hur ska det fungera?

Vi har sammanställt en lista med ämnen som vi definierat som intressanta utifrån samtal vi haft med en stor mängd ungdomar i Lund.

Nu skickar vi ut en förfrågan till organisationer inom områdena Fritid/Ungdom/Lärande; dvs föreningar, fritidsgårdar, studieorganisationer samt kulturskolan om intresse för att organisera grupper utifrån dessa ämnen. När vi fått in svaren, senast 11/2, kommer vi överens med de organisationer som vill organisera grupper på det sätt som bäst svarar mot önskemålen.

Därefter sätter vi ihop en informationsbroschyr med en presentation av alla de grupper som ska startas under våren och distribuerar den till alla gymnasieelever i kommunen. Ungdomarna har sedan tid på sig till 16/3 att anmäla sig till grupperna. Grupperna kan sedan starta sin verksamhet vecka nr 12.

Samma process kommer att genomföras i slutet av vårterminen inför höstens verksamhet.

En viktig del av projektet handlar om att gruppdeltagarna själva är med och planerar sitt lärande. Detta ställer naturligtvis särskilda krav på gruppens handledare. Handledaren behöver inte nödvändigtvis ha spetskompetens inom kursämnet. Kompetensen kan istället ligga i att hjälpa gruppen framåt och visa på vägar hur man når den kompetens man eftersträvar. Därför erbjuds alla grupphandledare en handledarutbildning vid tre tillfällen; en som handlar om ”deltagande metoder” innan gruppen startar, en om ”demokratiskt ledarskap” under tiden gruppen är igång samt en avslutande utvärderingsträff.

Detta blir också ett forum för att prata om den eventuella veckofestivalen. Mer info om dessa handledarträffar finner ni i bifogat dokument.

Önskade ”teman” för gruppverksamheter:

Här nedan ser ni vilka teman som vi identifierat som intressanta att bilda grupper kring utifrån samtal vi haft med ca 150 ungdomar. Välj ut ett eller flera områden inom vilket ni skulle vilja ansvara för en grupp under våren/sommaren. Gruppen ska bestå av minst fyra-fem ungdomar samt en handledare.

Ämnena är inte huggna i sten utan om det är så att ni vill starta grupper med 16-20-åringar kring andra teman/intresseområden än de vi listat ner så kan det också fungera under förutsättning att ni tror att de är intressanta för målgruppen.

Ett förslag är också att ha en gemensam festivalvecka i slutet av terminen. Alla grupper får ansvar för t ex varsin dag att arrangera något, visa upp vad de gjort under terminens träffa, ha en utställning, tävling osv.

Tema; Skate

Förslag på innehåll: -Gör en skatefilm, -Bygg en portabel miniramp på hjul, -Designa din egen skateboard.

Tema; Humor

Förslag på innehåll: -Anordna humorfest, -Stand-upkomedi, -Roasting och roast-battles, -Gör ett humorprogram.

Tema; Appar

Förslag på innehåll: -Tillverka egna appar (applikationer) till mobiltelefoner, -Lära sig och utveckla approgram och -spel.

Tema; Longboarding

Förslag på innehåll: -Bygg och designa din egen longboard.

Tema; Mat/bak

Förslag på innehåll: -Gör en kokbok, -Kom på egna recept, prova laga och fota, -Gör matblogg, matapp och livestreama matlagning, -Prova mat från hela världen, -Undersök, prova och diskutera närproducerat, vegetariskt, ekologiskt och biodynamiskt, -Lära sig sylta, safta, konservera, grodda och sköta surdeg, – Undersök WOOF-ing (World wide opportunities on organic farms), -Studiebesök på ställen där man tillverkar mat från egna råvaror.

Tema; Dataspel

Förslag på innehåll: -Göra egna småspel till t ex facebook.

Tema; Mode/design

Förslag på innehåll: -Arrangera en modeshow, -Sy om och sy nytt, -Starta egen loppis, klädbytarcommunity på internet eller ett klädbiblioteket, -Gör din återvunna kollektion eller etablera ditt eget klädmärke, -Screentryck, -Vintagefashion.

Tema; Film och videoredigering

Förslag på innehåll: -Göra, klippa och redigera film, -Titta på film i en filmklubb med diskussion, -Anordna en filmfestival.

Tema; Musik

Förslag på innehåll: -Lära sig ett instrument, -Fixa spelningar, -Spela in en skiva och promota sitt band, -Lära sig DJ-ing och få igång publiken, -Mixningsteknik, -Anordna en stor musikfestival, -Gör musikvideos, -Fokus på produktion i en speciell genre t ex elektronisk musik, house eller cross over–metalcore/RnB.

Tema; Foto

Förslag på innehåll: -Analogt foto, -Digitalt foto, -Konstnärligt foto eller sociala foton, –Leka med tekniker, -Framkalla och kopiera miljövänligt, -Bygg din egen kamera, –   Skapa en fotoblogg eller sprida sina bilder i forum, -Fotobok med tema, -Organisera fototävling, -Utställning.

Tema; Streetart/teckna

Förslag på innehåll: -Graffiti, -Pryda stadsutrymmet och få kommunen att öppna ögonen för gatukonst, -Kroki, -Installationer med ljus/ljud, -Performance,   -Kroppsmålningar, -Anordna en utställning.

Tema; Kampsport

Förslag på innehåll: -Kick-boxning, -Thai-boxning, -Titta på MMA (Mixed martial arts), -Anordna en tävling, -Starta en blogg om kampsport, -Gör en tidning eller film om kampsport.

Tema; Resor

Förslag på innehåll: ”-Måste jag åka till Asien för att hitta mig själv?”, -Planera och genomför en resa, -Undersöka hur man kan resa miljövänligt och billigt. -Vad finns för resor för att lära sig språket? -Kan man ha en undersökande frågeställning när man reser? -Tävling kring billigaste eller snabbaste färdsättet, -Göra en resefilm, -blogg, -dagbok, -handbok eller –guide, -Upptäcka Skåne, -Arrangera ett cykelrace skåne runt, -Alternativa ressätt som att diska sig fram eller lifta, -Utforska couch-surfing, -Anordna internationella ungdomsutbyten.

Tema; Politik

Förslag på innehåll: -”Tycker du att politik är trist?”, -Undersöka vad som är vardagspolitik, -Vad kan vi själva påverka? Bort från fokuset partier/politiker/val, -Påverkansarbete, -Man behöver inte kunna allt för att diskutera, -Diskussionsklubb eller –forum, -Vad är politik? -Skapa debattforum, battle, -Argumentationskola, retorik, -Hur man skriver ett pampigt tal, -Slutprodukt på ”Speakers corner”, -Starta en tidning.

Tema; Yoga

Förslag på innehåll: -Poweryoga, träningsyoga, -Meditation, -Hitta sig själv, stressa ner, -Vad är det i yogan som gör det poppis? Utforska yoga.

Tema; Dans

Förslag på innehåll: -Fri dans – kom och dansa! -Modern dans, street, hip-hop, -Arrangera uppvisning, film, flashmob, tidning, blogg, -Koreografi med budskap eller berättelse.

Tema; Sportturneringar

Förslag på innehåll: -Organisera och arrangera Natta-fotboll, Paintball, Streetfotbollsturnering, Streetbasket, Streetschack, Streetpingis, -Streama live. -Diskutera supporterkulturen, -Arrangera tifon, -Hur gör man en positiv läktarkultur?

Tema; Motor

Förslag på innehåll: -Pimpa din moppe/epa, -Gör en moppe- eller epafilm, -Streama livefilm, -Epa-karnevalen.

Tema; Lan

Förslag på innehåll: -Gör ett projekt; ”styr upp södra Sveriges största lan”, -Lära sig fixa spons osv, -Anordna tävlingar.

Tema; Le parkour

Förslag på innehåll: -Jobba för en le parkour-park, -Uppvisningar, -Evenemang, -Gör film/tidning om le parkour.

Tema; Sociala medier

Förslag på innehåll: -Bloggande, -Hur man gör en hemsida, -Kurs i wordpress eller bloggspot, -Diskutera och prova-på; twitter, bloggande, bambuser, -Diskussionsfrågor; Vad är privat? Var går min gräns? Foto-etik.

Tema; Volontärarbete

Förslag på innehåll: -Förberedelsekurs, -Hur gör man? -Lär dig söka pengar, -Visa på alternativa vägar som EVS, IKU och folkhögskolor, -Diskutera kritiskt om volontärarbeten, -Finns det bra volontärarbeten? Finns det dåliga? Vem tjänar på det?

Tema; Teater

Förslag på innehåll: -Gatuteater, -Forumteater, -Improvisationsteater, -Starta en egen teatergrupp, -Politisk teater.

Tema; Entreprenörskap/socialt entreprenörskap

Förslag på innehåll: -Har du en idé du vill förverkliga? -Vill du förändra världen? -Hur man gör, utforska vad det är. -Hur startar man ett eget företag?

Vad kan man få bidrag till och hur mycket?

Vi förutsätter att varje organisation kan bidra med någon form av egeninsats. Den kan bestå av arbetstid, lokaler, material osv. Men det finns också möjlighet att få ett bidrag till verksamheten. Det kan handla om t ex arvoden, material, lokalhyra, busshyra… Faktiskt nästan vad som helst som krävs för att gruppens arbete ska kunna fungera.

Det är inte så lätt att säga en exakt summa man kan söka. Men genomsnittssumman/kurs ligger på 4-5 000,-.

Ibland kan det vara svårt att tala om vad man behöver pengar till innan gruppen startat. Men en uppskattning vill vi ändå att man gör.

Så här anmäler du din organisations intresse för att starta DIY-grupp/er:

I ett enkelt mail skickar du följande uppgifter:

-Organisationens namn, adress, telefon, e-mail.

-Kontaktpersonens namn, telefon och e-mail.

-Beskrivning av vad för grupp/er ni är intresserade av att ta ansvar för.

-Beskriv varför ni vill ha en grupp inom det intresseområdet (t ex intresse från ungdomar ni redan har kontakt med, ni har de lokaler/kompetens/utrustning som erfordras osv).

– Skriv ner vad ni själva kan bidra med vad gäller arbetstid, lokaler, utrustning osv.

-Skriv ner vad ni skulle behöva hjälp med från projektet för att genomföra verksamheten och vad kostnaden är för detta.