Europeisk onlinekurs för folkbildare: Share, Learn & Inspire!

access_banner
I april startar en europeisk onlinekurs för anställda inom folkbildning i Europa. Lär dig om villkoren för vuxnas lärande i Europa och skapa nätverk för framtida samarbeten. Kursen skapas av Folac i samarbete med sex andra europeiska organisationer. Watch it! kommer också att göra inspel under kursen!
Nyfiken? Sök senast 10 april, registrera dig på ae-learning.eu/

Inbjudan till europeisk onlinekurs för folkbildare och vuxenutbildare: ‘European e-training for Adult Educators – Share, Learn and Inspire!’

Inbjudan som pdf – ladda ner

Till dig som arbetar inom folkbildningen eller studerar till folkhögskolelärare:

ae_pro_color_web-01Projektet AE-Pro [1] presenterar nu onlinekursen ‘European e-training for Adult Educators’, och vi vill bjuda in dig till att bli en av de första deltagarna. Kursen genomförs utan kostnad och startar i april, via kursplattformen på ae-learning.eu.

Kursen är för dig om:

 • Du vill nätverka med folkbildare från olika delar av Europa, ta del av deras erfarenheter och lägga grunden för framtida samarbeten
 • Du vill utveckla din kunskap om folkbildning och vuxenutbildning på europeisk nivå, och i olika europeiska länder
 • Du vill utvecklas I din yrkesroll och stärka din kompetens som anställd inom folkbildning och vuxenutbildning
 • Du vill lära dig mer om politik och påverkansarbete för folkbildningsområdet på den europeiska nivån

Onlinekursen innehållet moment om bland annat:

 • Utvecklingen för folk- och vuxenutbildningssektorn I Europa
 • Pedagogiska metoder och arbetssätt I olika länder
 • Hur politiken formas på europeisk nivå och om påverkansarbete

Praktisk info:

 • Anmälan till kursen sker på www.ae-learning.eu, senast 10 april 2015
 • Kursdatum: 14 april 2015 – december 2015 (exakt slutdatum kommer att bekräftas)
 • Kursen vänder sig i första hand till unga folkbildare, men alla är välkomna
 • Kursen sker utan kostnad och genomförs på engelska
 • Kursens former består av moment online, forumdiskussioner och självstudier. Omfattningen på studierna beräknas till 2-3 timmar per vecka under kurstiden.
 • Efter genomförd kurs får du ett intyg från EAEA – European Association for the Education of Adults, samarbetsorganisationen för vuxenutbildnings- och folkbildningsorganisationer i hela Europa
 • Läs hela kursbeskrivningen och få mer information om hur du anmäler dig via AE-Pro:s hemsida
 • Mer information finns på projektet AE-Pro:s hemsida. För frågor kan du även ta kontakt med projektkoordinatorn Tania Berman eller med de svenska projektmedarbetarna August Nilsson och Mats Ehn.

Kom med i den europeiska onlinekursen för folkbildare – Join the European e-training for Adult Educators – Share, Learn and Inspire!

——

[1] The European Adult Education (Young) Professionals Learning Platform (AE-PRO) project aims to increase the knowledge of staff about adult education in Europe. It promotes the exchange of innovation across Europe through intergenerational learning, and the learning of experts and peers. AE-PRO provides opportunities for the professional development and training of staff through the coordinated use of Erasmus+ mobilities. It is coordinated by the European Association for the Education of Adults (EAEA).