Ett gäng Malmöiter tuggar på en idé

Ur artikel på socialinnovation.se:

“Vad är det ni vill starta?

”Huset” som vi vill skapa är en plats för frivilligt engagemang, som medvetet vill bjuda in aktörer från hela spektrat av ”socialt entreprenörskap”, alltså alltifrån etablerade aktörer/organisationer till nystartade projekt. Inte minst ska det bli en plats för engagerade individer vars idéer ännu bara finns i huvudet. Vi ser en plats som rymmer både kontorslokaler, olika sorters möteslokaler, fria arbetsplatser och en öppen mötesplats. Målet är att stärka en kultur av utbyte och samarbete, och uppmuntra till mer aktivt engagemang i Malmö genom att göra det enklare för projekt att hitta en bas och för individer att komma in i rätt sammanhang.

Projektet är ännu i sin linda, vi söker nu aktivt samarbetspartners och input från många håll för att undersöka de behov som finns och för att utforska formen. Vad är mest lämpligt, att skapa ett fysiskt hus eller kanske en ambulerande plats för möten och samarbeten?

I november genomförde vi ett öppet idémöte med flera aktörer som gav många konkreta förslag. Sedan dess har vi haft direkta möten och följt upp idéer. Idémötet genomförde vi med stöd från Mötesplats Social Innovation och projektet Watchit!