DXF-SWE

DXF-SWE!

Lite drygt en vecka har passerat sedan jag, Lisa, hade chansen att delta på DXF-SWE (Democratic Exchange Forum) p Moriskan i Malmö. Det var ett fyra dagars forum mellan ett trettiotal unga aktivister, bloggare eller journalister från Malmö, Marocko, Tunisien, Egypten, Jordanien, Syrien, Gaza, Ramallah och Libanon.

Det var intensiva dagar fyllda av föreläsningar av t.ex. Måns Adler, workshops i hur en förmedlar budskap med rap samt projektplanering, filmvisning och paneldiskussioner kring upproren i MENA-regionen, lekar, sång, dans, demonstrationer 8:e mars, intressanta samtal mellan oss deltagare kring sociala medier, deltagande, mänskliga rättigheter, utmaningar, förändring…

Det är fantastiskt hur en på bara några dagar kan få så mycket ny inspiration, kunskap och större intresse för vad som sker i deltagarnas och ens nya vänners hemländer. Det visar på att bra möten och aktiva utbyten mellan människor med olika livserfarenheter verkligen kan ge något speciellt, öka förståelsen och få en att känna gemenskap i arbetet för en bättre omgivning, nära eller långt borta.

Som tur är så tar det inte slut här! Nu ska vi deltagare som är kvar i Malmö träffas till helgen för att arbeta vidare på strategier på hur Malmö Stad kan arbeta mer med ungdomsinflytande och deltagande. Detta kommer presenteras för t.ex. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö under våren och har du tankar eller idéer på hur det viktiga arbetet kan göras, hör av dig!

Självklart finns det även en önskan om att få återse de nya vännerna och frågan om en eventuell återträff kommer också arbetas vidare med., möjligen någonstans i MENA-regionen, inshallah!