Craftivism – Syjunta med sms-broderi

Under den tredje inspirationsträffen fick vi prova på att delta i en syjunta, där vi broderade sms som vi ville dela med oss av till varandra och diskuterade craftivism. Konstnären Viktoria Günes, som var kvällens workshopledare, gav inspirerande exempel på konstnärer som verkar i det offentliga rummet och som använder sig av konstverksaktivism. Workshopen gav uppslag för hur vi kan använda oss av konstnärliga metoder i vårt arbete med att gestalta olika budskap.
IMG_7496
IMG_7465
IMG_7458
IMG_7459
IMG_7478
IMG_7462