Hela första året är rapporterat!

Och så skulle vi REDAN nu sätta oss och skriva ihop ALLT vad vi har gjort under året!! Det kändes tidigt, har det redan gått ett heeelt ÅR!?? Det gick upp för oss hur mycket vi har gjort och allt detta ville vi berätta för våra finansiärer – Allmänna Arvsfonden. Resultatet blev denna rapport;

Redovisning Watch it! år 1.pdf

För er som inte riktigt pallar läsa 23 sidor så slå en kik på den sammanfattande inledningen nedan 🙂

”Det är många kompisar som pratar om Watch it! nu” uttryckte en tjej som kom till Watch it! Vi har workshopat med 300 unga i Malmö och i Lund och över 50 stycken har varit aktiva i projektet. Det har under året väckts många nya tankar i och kring Watch it!. Många frågor har ställts, olika vägar har vågats bli prövade och nya slutsatser har dragits.

Allt Watch it! har gjort har tänkts igenom noga innan för att lägga vikten på deltagande former. Vi har en stark känsla av att om vi ska jobba med unga kring demokrati på riktigt, så måste vi också arbeta hårt med den interna demokratin. Därför har vi utmanat oss och utforskat olika sätt att göra demokrati på projektets alla nivåer: oss tre anställda, arbetsgruppen, våra samarbeten, med deltagarna och i samhället. Att vi vid varje tillfälle utvärderar, både tillsammans med deltagarna och workshopsledarna själva, har varit av stor vikt för att tillvarata erfarenheterna samt kunna utvecklas till nästa gång.

Våra deltagare har fått pröva att börja formulera sig och våga uttrycka sina åsikter. Genom avslappnade övningar, tryggt ledarskap och att göra allting tillsammans har vi kunnat synliggöra åsikterna, både för dem själva och andra, på roliga och kreativa sätt, utomhus och på internet. I en blandning av nya och traditionella uttryckssätt har vi hittat energi och deltagarna har åstadkommit saker som de själva inte trodde var möjligt innan. En deltagare uttryckte det i en utvärdering: “Jag är stolt över mig själv och alla här inne”. Det har hängts upp banderoller med budskap på offentliga platser, skickats videoklipp med önskningar till kommunalråd, intervjuats folk på stan och i bostadsområdet Holma anordnades en stor träff mellan unga och politiker. En träff som de unga hade bjudit in till och där de unga satte agendan för vilka frågor som skulle diskuteras och på vilket sätt.

En av Watch it! stora styrkor har varit att nätverka med andra ungdomsprojekt och organisationer. Vi har från föreningslivet fått många inbjudningar och förfrågningar samt extremt mycket uppmuntran och bekräftelse på att vi är en verksamhet som både har saknats och som behövs. Det har varit häftigt att få komma med den inspirationen!

En deltagare skrev “Det va kul, man blir engagerad”, en annan sa “Det är så roligt att gå hit varje vecka”. Från projektår 1 bär vi med oss en stark tilltro till att Watch it! ger aktiva medborgare som deltar i samhällsutvecklingen och genomdriver förändringar. Vi ser fram emot ett nästa år med projektet!

Vi har en plan! Inför nästa verksamhetsår tänker vi ungefär såhär; Verksamhetsplan Watch it! år2.pdf