Demokratin i fara när unga stängs ute från medbestämmande

I början av juni kom det ut en undersökning som fick stora rubriker i Sveriges medier. Ur en undersökning som World Survey genomfört bland 1 208 slumpvis utvalda medborgare – visade det sig att många ungdomar i Sverige är beredda att sälja sina demokratiska fri- och rättigheter. 21 procent av 18–29-åringarna i undersökningen kan tänka sig att byta parti för en mindre summa pengar. 26 procent ur samma målgrupp tycker att det vore ganska eller mycket bra om Sverige styrdes av en stark ledare som inte behövde bry sig om demokratiska val. Dagens nyheter gjorde några dagar efter att undersökningens publicering ett reportage bland några tjejer om varför det är så. Till en början visste inte tjejerna om vad demokrati egentligen innebar trots att alla tre är nitton år och genomgått hela den svenska grundskoleutbildningen

– Jag vet allvarligt inte vad du talar om. Jag har aldrig hört om detta [demokrati] i skolan”, säger en av tjejerna.

När intervjun sedan fortsätter menar de unga tjejerna att det är jättesvårt att få jobb i dagens samhälle och att detta är något som påverkar hur ungdomar har svarat i undersökningen. Bland annat svarar 28 procent av ungdomarna i undersökningen att man är redo att ge bort sin röst till  en riksdagskandidat om han/hon kan fixa ett jobb.

Vi i Watch it tror att dessa saker hänger samman. En skola som inte tar upp demokratins roll är ett stort problem. Ungas möjligheter att få jobb samt att vara med och påverka sin egen livssituation är väldigt små, särskilt bland ungdomar vars föräldrar har det dåligt ställt och som själva lever i arbetslöshet. Vi tycker att det är dags att politiker och vuxna generellt i samhället faktiskt sätter sig ner och lyssnar på vad unga har att säga. Men det räcker inte, unga måste också få vara med och ta aktiva beslut som påverkar deras livssituation. Finns inte den möjligheten tror vi att risken är stor att ungas syn på samhället och demokratin ytterligare försämras.

Länkar:

http://www.dn.se/debatt/demokrati-inte-sa-viktigt-for-dagens-unga-svenskar

http://www.dn.se/nyheter/sverige/vi-larde-oss-inget-om-demokrati