Watch it, Eat it, Speak it! – Ratatouille och Rättvisemärkt!

Förra veckans DIY var en informationsspäckad kväll. Först gjorde vi en alldeles underbar Ratatouille och därefter kom Annika som är Fairtradeambassadör och höll ett väldigt spännande och intressant samtal om hur rättvisemärkningen fungerar. Bland annat fick vi veta att licensen innebär att alla de som jobbar på plantagen får lagstadgad minimilön samt att de som jobbar garanteras tillgång till sociala viktigheter, typ skola, vård osv.

Rättvisemärkt är ofta rätt bra för miljön även om det inte alltid når upp till de ekologiska märkningarna. Efteråt diskuterades lite om ekonomin och vilken roll rättvisemärkt spelar idag, då mycket också handlar om att odlare inte ska behöva oroa sig för att gå i konkurs när priserna går ner på deras produkter på världsmarknaden.