ComUng

I april 2011 sattes de första idéerna om att skapa ett samarbete mellan det nyskapade kommunala initiativet ComUng (Lund) och Watch it! ComUng, vars verksamhet fokuserar på hur unga som varken arbetar eller studerar kan komma vidare till arbete eller utbildning, bjöd in oss till att hålla i träffar med deras grupper av unga under deras kursverksamhet.

Under Watch it!s del av kurserna tar deltagarna  fram egna idéer till hur de skulle vilja forma arbetsmarknaden och skapa sysselsättning samt vad som behövs göras politiskt om de fick bestämma. Deltagarna prövar olika metoder att visa upp sina idéer, så som banderoller, tejpgraffiti och gatukritor i stadsutrymmet, liksom videoinslag och namnlistinsamlingar.

Följ deltagarna och träffarna här!

ComUng är ett samverkansprojekt mellan kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Lund och Watch it!.