Watch it! & ComUng hade dialogworkshop med unga, politiker och tjänstepersoner!

Ett 30-tal unga, politiker och tjänstemän på ComUng träffades den 27 april för att dela erfarenheter och nya idéer om hur Lund kan bli bättre på att stödja unga idag och imorgon. Watch it! och ComUng stod för ramarna, och naturligtvis var det våra koola deltagare som tagit fram underlaget för vad som ska diskuteras!

Vi testade först att klä oss i varandras roller och försökte därifrån hitta lösningar på många av de problem unga möter i samhället.

Genom övningen Ett steg framåt fick alla deltagarna ikläda sig en roll och se vilka möjligheter och resurser som olika personer har i samhället. Sedan följde ett dialogcafé som utgick från fem teman; Att hamna utanför, Ingångar till jobb och utbildning, Boendesituationen, Vägledning och ComUng och mötesplatsers roll. Tid och möjlighet gavs till att samtala om de utmaningar och möjligheter som finns för unga idag i Lund.

Några av de saker som kom fram som förslag under dagen var bland annat