När ComUng regerar!

Mer resurser till skolan. Fler platser till utbildningar. Fler praktikplatser.

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rU2pYc4o2YU[/youtube]

Så löd några av de budskap som Comungregeringen igår beslutade om att införa under deras regeringsworkshop. Workshopen handlade om hur Comungregeringen skulle lösa situationen med sysselsättning. Att de valt att föra mer resurser till skolan, fler utbildningar och fler praktikplatser var att de ansåg att utbildning är många gånger vägen till att få en inkomst. Dessutom avlastas chefen och alla blir mindre stressade!

Det finns mycket lärdom som unga har att bidra med i form av ny kommunikation samtidigt som vuxna kan sitt yrke. Att lära av varandra var något som Comungregeringen tyckte var viktigt.

För att få ut de nya besluten använde Comungregeringen sig av sina propagandaverktyg – media och löpsedlar -> Lyssna och titta här på klipp och bilder om hur det gick till!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_GoXpCGJQPw[/youtube]