Kunskap är Makt!

”Kunskap är makt – Utbilda dig och ta över världen!” och ”Testa nya supermetoden – Utbilda dig nu och arbeta med det du vill!”

Detta var de två huvudbudskap som deltagarna i ComUng senast gick ut och visade upp för Lundabefolkningen! Frågan som diskuterades var alltså hur vi kan skapa fler jobb och sysselsättning åt unga! Diskussionerna gick kring utbildningens roll och här tyckte deltagarna också att det är viktigt att motivera unga till att plugga, liksom att ersättningarna man får som student borde vara högre än vad de är idag.

Deltagarna i workshopen gick också in på att det också ska vara möjligt att ombilda sig längre fram i livet, dvs att man ska kunna få studiebidag och lån mer än de 6 år som idag är fastställt. För att finansiera det tyckte deltagarna att skatten borde höjas.

För att förmedla budskapen gick de ut på Lunds promenadstråk och frontade sina åsikter genom att sätta upp löpsedlar med huvudbudskapen! Detta för att fler ska bli medvetna om vad som behövs och för att göra det på ett roligt och kreativt sätt!! Och för att det faktiskt ska hända något när så många unga är utestängda från sysselsättning och medbestämmande i samhället!

Kika på fotona och se videoklippen!