Hur får man arbetslivserfarenhet, om man inte får jobb?

Förra vackan höll vi en inte så välbesökt workshop på ComUng i Lund. ComUng är ett projekt med fokus på unga som varken arbetar eller studerar och som genom guidning kan komma vidare till arbete eller utbildning. Målet är att fler unga ska nå innanförskap, det vill säga egen försörjning och makt över sitt liv. Målet med Watch it!’s engagemang i ComUng är att deltagarna ska få lyfta blicken, och fundera kring de politiska och samhälleliga strukturer som påverkar deras chanser på arbetsmarknaden.

Workshopen avslutades på Watch it!-manér genom en aktion, där vi uttryckte våra åsikter. Denna gång blev det också en extra knorr på det hela. Vi beslutade att göra aktionen interaktiv! Vi gick till Arbetsförmedlingen i Lund, och hängde dessa plakat utanför porten. Vi frågade “Hur får man arbetslivserfarenhet om man inte får jobb???” med avsändare Ung och arbetslös. Och vi satte upp en förslagslista där vi började fylla på våra egna förslag. Kolla in vår film härunder från aktionen! Vi väntar spänt på bilder från Lund om hur listan levt vidare.

 

Tack för en intressant dag!

 

[youtube]http://youtu.be/Yc_xPgetQvM[/youtube]