ComUng fick svar av Lunds kommunpolitiska ledning. Tyck TILL!

ComUng gjorde i höstas ett upprop som blev till nedanstående brev under en workshop kring påverkan och inflytande över sin framtid.  Nu har svaret kommit från Lunds kommunpolitiska ledning!

SÅ, vad sägs om svaret?!

Till Lunds Kommunpolitiker

Vi anser att ett större utbud av ingångsjobb skulle leda till ett ökat intresse bland unga med liten eller ingen arbetslivsfarenhet. Många unga vill jobba men är intresserade av mer än de jobb som erbjuds exempelvis telefonförsäljare och liknande.

Vi behöver ett system där arbetsgivaren får en möjlighet att känna igen de egenskaperna vilka de är ute efter hos de arbetssökande. Betygen säger inte allt om hur du är som människa. Man kan besitta personliga egenskaper och färdigheter som gör att man är väl lämpad till arbete trots att man saknar meriter eller betyg.

Projekt som praktik och prova-på-jobb som ger ungdomar en chans att bevisa att de klarar av jobbet bör investeras i, för framtiden.

Med vänliga hälsningar, 

Patrik, Torbjörn, Christian, Hilda, Daniel, Joakim & Yasmina
Deltagare i Watch it! i Lund

——————

Vi vill börja med att tacka för ert brev och att vi får möjlighet att svara på en del av de
funderingar och tankar som lyftes i samband med era workshops.
Dagens samhälle ställer stora krav på den som söker arbete. Arbetsgivare efterfrågar i regel
både formella kvalifikationer, hög social kompetens och arbetslivserfarenhet. Unga människor
uppfyller inte alltid de högt ställda kraven och kan ha svårt att få tillträde till den reguljära
arbetsmarknaden, även om de är aktiva i sitt jobbsökande. Detta väcker frågor kring
arbetsmarknadens funktionssätt och vad det är som har gett upphov till den rådande
situationen med en relativt hög ungdomsarbetslöshet. En del hävdar att en mer flexibel
arbetsmarknad med lägre trösklar för att anställa unga människor hade varit fördelaktig för
både jobbsökande ungdomar och företag och organisationer som är i behov av arbetskraft.
Praktikplatser är ett sätt för unga att få fotfäste på arbetsmarknaden och Lunds kommun tar i
dagsläget emot praktikanter i viss omfattning och högskolestuderande gör ibland sina
examensarbeten i samarbete med någon av kommunens förvaltningar.
ComUng-projektet, ett samarbete mellan Lunds kommun och Arbetsförmedlingen, riktar sig
specifikt till unga vuxna som behöver stöd och vägledning för att ta sig in på arbetsmarknaden.
Vi tror inte att det är en självklarhet att ungdomar känner till hur man söker jobb effektivt och
får en bra kontakt med olika arbetsgivare och därför är ComUng en värdefull satsning.
Samtidigt får man inte glömma att bra skolor och goda kunskaper är oerhört viktiga för att
man ska få en bra start i livet. Utan grundläggande kunskaper i svenska, engelska,
datorkunskap och andra ämnen blir tillvaron på arbetsmarknaden betydligt svårare. Därför
satsar vi i Lund, i förhållande till många andra kommuner, mycket resurser på skolorna.

Vänliga hälsningar,
Mats Helmfrid (M)
Christer Wallin (M)
Tove Klette (FP)