Boost to MISSION

Vill du förändra något? Få en utbildning i hur man gör ett projekt – från idé till verklighet! Det kan till exempel vara att sända ditt eget TV-program, planera och genomföra en aktion, anordna en festival, kalla politiker till debatt och mycket mycket mer. Du behöver inte ha massa idéer på lager, Watch it! guidar från brainstorming till action!

Vi kör allt från enstaka tillfällen och helgpaket till veckoåterkommande workshops. Har du en grupp på minst fem personer som vill jobba tillsammans? Hör av er till info@watchit.nu så syr vi ihop nåt som passar just er grupp.

Vi anpassar såklart efter grupp och tid, men utgår från blocktänket;

Block A – Lära-känna och prova på

I Block A jobbar vi ihop oss i gruppen med hjälp av olika övningar och lekar för att lära känna varandra. Vi snackar en del men ganska fort bestämmer sig workshopsdeltagarna för vilka uppdrag eller aktioner de vill utföra utifrån sina egna funderingar och åsikter. Det kan vara att konfrontera politiker, människor på gatan eller personer med makt, sända lokal-tv, göra aktioner eller namninsamlingar, använda sociala medier, göra studiebesök, intervjuer eller skriva en insändare. Vi kommer att jobba utifrån många små och snabba idéer och gå fort till handling. Deltagarna kommer också få se på inspirerande exempel som har gjorts av andra grupper, föreningar och personer. Vi bjuder in gäster som berättar och visar. De kommer på olika sätt att få en interaktiv presentation av olika verktyg och metoder som går att använda samt direkt få möjlighet att pröva desamma.

Block B – Från idé till verklighet

I Block B utgår vi ifrån workshopdeltagarnas egna erfarenheter de fått från det vi provat i det första blocket och går in djupare i diskussioner kring t ex demokrati, rättigheter, politiskt inflytande och förändringsarbete. Vi använder oss hela tiden av deltagande och aktiva metoder och reflekterar ständigt över den egna demokratiska processen inom gruppen för att förstå vikten av att göra demokrati på alla olika nivåer. Inom detta block finns det möjlighet att under flera träffar planera och genomföra något större, det skulle kunna vara en debatt, teater, flash-mob, film etc. Workshopsdeltagarna får övning i projektplanering, från idé till genomförande. Vi bjuder även in föreläsare för att få fördjupande kunskaper i en fråga eller en metod som deltagarna själva väljer att jobba vidare med.

Block C – Bakåtitt, framåtblick och avslutningsfest!

I det sista blocket, Block C, utvärderar vi vad vi har gjort, tänker tillbaka hur det har fungerat och sammanfattar tillsammans vad vi vill gå vidare med och hur! Vi tänker stort och vi tänker framåt. Vi bjuder in inspirerande personer som kan berätta hur de har gjort och tipsa om hur och var man kan vidare engagera sig. Någon kanske vill starta en egen grupp eller förening, andra vill ha pepp och stöd att hitta till en förening som redan finns, en tredje fortsätter sitt engagemang inom Watch it! som arbetsgruppare eller workshopsledare. Vi avslutar såklart hela serien med en stor fest. Här möts deltagare från de olika parallella workshopserierna, från Lund och från Malmö. Varje grupp gör en presentation av vad de gjort under sina workshops. Vi utbyter idéer, erfarenheter och firar framtiden och oss själva!

Ladda ner blockbeskrivningen som pdf här.


Häng på!