Arbetsgruppen utvärderar 3 år med Watch it!

Det nalkas sommar och det nalkas utvärdering.

Denna gång tog sig Watch it! ett helhetsgrepp om hela projektet och prövade i vanlig anda en ny metod; GULDKLIMPAR, LÄRDOMAR, NOLLEFFEKTER & MAGPLASK!

 

Vi vandrade mellan sex stationer, en för varje termin, och utvärderade lika delar projektet och lika delar arbetsgruppens interna process.

 

Sen lekte vi!

Och sen satte vi ord på vad vi lärt oss genom tiden med Watch it! – både personligt och kollektivt

Och slutligen, dags för personlig feedback:

GLAD SOMMAR ÖNSKAR ARBETSGRUPPEN!!!!