Kolla in våra demokratiworkshops!
  • Syfte med workshopen Idé till Action är en workshop du själv kan handleda utifrån materialet härunder. Workshopen innehåller energifyllda metoder för hur grupper kan gå från idé till verklig action […]

    Syfte med workshopen Idé till Action är en workshop du själv kan handleda utifrån materialet härunder. Workshopen innehåller energifyllda metoder för hur grupper kan gå från idé till verklig action […]

  • SYFTE MED WORKSHOPEN Med demokratiskt ledarskap syftar vi då på hur du som ledare kan bidra till deltagande och demokrati i en grupp.  Under workshopen pratar vi, reflekterar, diskuterar och […]

    SYFTE MED WORKSHOPEN Med demokratiskt ledarskap syftar vi då på hur du som ledare kan bidra till deltagande och demokrati i en grupp.  Under workshopen pratar vi, reflekterar, diskuterar och […]

  • Verktyg för intern demokrati En av de workshops Watch it! erbjuder handlar om att stärka arbetsgruppers och föreningars interna demokrati, genom att ge metoder och verktyg och diskutera attityder och […]

    Verktyg för intern demokrati En av de workshops Watch it! erbjuder handlar om att stärka arbetsgruppers och föreningars interna demokrati, genom att ge metoder och verktyg och diskutera attityder och […]

Vår blogg!